środa, listopada 01, 2023

GPT + Python = sprawdzanie czy 5 książka z Bobiverse już jest dostępna ;-)

OK, to do dziś raz dziennie uruchamiać się będzie na moim komputerze skrypt, który będzie wchodził na stronę autora Bobiverse i sprawdzał promptem do ChatGPT czy jest nowa książka czy nie ;-)

Prompt brzmi:

I have a status update snippet from an author's page. From this snippet, I need to know:
Whether the book mentioned is currently available for purchase.
The exact title of the book.
Any hint or specific date mentioned for the book's release.
Please provide the answers in JSON format like: {{ "bookAvailable": true/false, "bookTitle": "Title Here", "bookReleaseDate": "Date or Hint Here" }}.
Here's the snippet: {item}

Na "przed chwilą" odpowiedź była:

{
"bookAvailable": false,
"bookReleaseDate": "Hint of possible soonish recording",
"bookTitle": "The Bobiverse"
}

Teraz jeśli odpowiedź byłaby w bookAvailable na True... to skrypt odpali jeszcze jeden skrypt, tym razem w tym strasznym AppleScript od Apple ;-)

Skrypt wygląda tak:

tell application "Reminders"
make new reminder with properties {{name:{text}, due date:date "{current_time}"}}
end tell

I w razie się uruchomi doda Reminder, który mi się "przypomni" o 21 ;-)

W podobny sposób już mam informowanie mnie o spotkaniach przed 10 następnego dnia, oraz o nowych książkach Scota Jucha'y ;-)

Ciekawe było tworzenie tego prompta, bo najpierw go sprawdzałem z ChatGPT, jak już działał jak trzeba użyłem go "przeciwko" ;-) OpenAI API i GPT-3.5-Turbo i odpowiedzi nie były satysfakcjonujące, to dawałem prompt ChatGPT do przerobienia, ten przerabiał znów testowałem i krytykowałem wynik do ChatGPT ;-) w końcu ten prompt dobrze działał i dlatego go tutaj używam.

Tak w ogóle to patrząc na te LLM, to to jest ciekawa opcja, używać LLM do wyciągania jakiejś bardziej ustrukturyzowanej formy z tekstu czy czegoś podobnego i dalej pisać kod który używa tej ustrukturyzowanej formy.
Podobne postybeta
Search it later ;-)
Bawię się GPT4All
Moc promptów
Kopia zapasowa ważna ;-)
Automatyczne tłumaczenie 2 - Translatica vs. Google Translate ;-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz