piątek, grudnia 17, 2010

Standard to piękna rzecz ;-)

Z serii "standard fajna rzecz" ;-)

Znalazłem moje zabawy z WebGLem i porównałem jak są wyświetlane w Firefoksie 4.0 i w Chrome.
Chrome jest szybszy, ale i tak ciekawostki są nadal w tym jak działają shadery :-)

Ten sam kod:
<script id="shader-vs" type="x-shader/x-vertex">
attribute vec3 aVertexPosition;
attribute vec4 aVertexColor;

uniform mat4 uMVMatrix;
uniform mat4 uPMatrix;

varying vec4 vColor;
varying vec3 normal;


void main(void) {
gl_Position = uPMatrix * uMVMatrix * vec4(aVertexPosition, 1.0);
vColor = aVertexColor;
float f = 1.2-(sqrt(gl_Position[0]*gl_Position[0]+gl_Position[1]*gl_Position[1]+(gl_Position[2])*(gl_Position[2]))/11.0)+0.1;
vColor = vec4(f,f,f,1.0);
}
</script>


W Firefoksie daje takie kolory:A w Chrome takie:Btw. WebGLa kusi mnie by sobie naskrobać na kolanie coś co mogłoby udawać plugin do VRMLa z użyciem WebGLa, bo jednak nadal jestem strasznie dumny z domu Buffy który kiedyś zrobiłem w VRMLu :-) i z "modelu" stolika pomiarowego do mojej pracy magisterskiej :-) [model nie był do pracy, stworzyłem go po prostu w ramach fascynacji VRMLem i pokazałem w trakcie mojego seminarium dyplomowego [jak mi się wydaje zrobił wrażenie ;-) ale to był 2001-2002 rok ;-)]].
A co wkleję stolik ;-)
Podobne postybeta
Krzyżowcy
"Stolik" ;-)
Rama... coś nie działa ;-)
Pierwsze próby z WebGL
WebGL - dalsze zabawy