środa, września 16, 2009

Komunizma!=Faszyzm

Kukiz i jakiś gościu pytają w telewizorze "Dlaczego jest nadal tak wielu sprzeciwiających się zrównaniu sierpa i młota ze swastyką?.Oto odpowiedź.Nazizm jako ideologia zakłada wyższość jednego narodu nad innymi i usprawiedliwia przemoc w stosunku do innych narodów. Ten wybrany naród jest zaś lepszy od innych z przyczyn biologicznych i filozoficznych. Jest to naród nadludzi, co daje im jakoby prawo do eksterminacji innych narodów złożonych z podludzi.To taka zwulgaryzowana wersja sztucznego doboru, wg. którego lepszy naród powinien zagarnąć wszystkie zasoby kosztem narodów gorszych.Komunizm jako ideologia zakłada, że ludzie będą najlepiej się realizować w świecie bez własności prywatnej, w którym każdy pracuje dla dobra ogółu i w zamian za swoją pracę otrzymuje udział w owocach pracy ogółu w stopniu zależnym od swojego wkładu i swoich potrzeb, ale potrzeby te są funkcją wkładu. Komunizm zakłada więc, że człowiek może wyzbyć się chęci posiadania i gromadzenia dóbr oraz tego by mieć tych dóbr więcej niż inni tylko w celu ich posiadania.Dlatego mówimy, że komunizm przedstawia utopię, bo zakłada istnienie "idealnego" człowieka. [zresztą taki człowiek musiałby zostać stworzony, nie mógłby raczej powstać na drodze ewolucji, bo dobór naturalny promuje tych, którzy potrafią zdobyć najwięcej zasobów i zmienić je w potomstwo].Nazizm stoi więc po stronie opcji - zabij gorszych od siebie. Komunizm po stronie - stań się lepszym i wyzbyj się żądzy posiadania.Implementacje nazizmu prowadziły do realizacji idei czyli mordowania "podludzi". Były więc pełną realizacją stojącej za nimi idei w sferze czynów.Implementacje komunizm nigdy się nie udawały. Zawsze okazywało się, że dyktatura proletariatu sprowadza się do dyktatury jednego lub kilku przywódców i policji politycznej, a proletariat dostaje po łbie. A przeciętny proletariusz od kogoś z klasy posiadającej różni się tylko tym, że w odróżnieniu do nich niewiele posiada, ale chce posiadać więcej, a najlepiej należeć do klasy posiadającej.Jeżeli więc można jak najbardziej postawić znak równości między Stalinem a Hitlerem [w końcu pierwszy ma na sumieniu chyba więcej ofiar, a drugi "produkował" te ofiary znacznie szybciej], to już nie między ideologiami, bo Hitler swoją ideologię wdrażał w życie, a Stalin wręcz przeciwnie.Stawianie równości między komunizmem a stalinizmem jest podobne do stawiania równości między islamem, a terroryzmem, albo chrześcijaństwem a wojnami krzyżowymi lub maniakami strzelającymi do lekarzy z klinik aborcyjnych. I te pozostałe równości mają silniejsze wsparcie w ideologii ;-)Inna sprawa, że jakby nie patrzeć teraz bycie komunistą jest taką samą oznaką szaleństwa jak bycie nazistą.Tak btw. jeżeli mamy podobno demokrację, czyli wolność głoszenia różnych poglądów, to nie rozumiem czemu zakazujemy propagowania komunizmu i faszyzmu.


Podobne postybeta
Jak VHDL obalił komunizm
Kosmici i ich gospodarka ;-)
Demokracja
Transhumanizm [długo i nudno ;-)]
Kiedyś