czwartek, lutego 14, 2013

Polowanie na Nexus 4 - wersja automagiczna ;-)

Bierzemy Raspberry Pi, albo cokolwiek innego z Linuksem.

Umieszczamy gdzieś na urządzeniu skrypt:


import urllib2
import smtplib
from datetime import datetime

FROM = "e-mail"
TO = "e-mail"
PWD = "password"

def sendEMail(usr, psw, fromaddr, toaddr, url):
runtime=datetime.now()
server=smtplib.SMTP('smtp.gmail.com:587')
server.starttls()
server.login(usr,psw)
senddate=datetime.strftime(datetime.now(), '%Y-%m-%d')
subject="Jest Nexus 4!!!"
m="Date: %s\r\nFrom: %s\r\nTo: %s\r\nSubject: %s\r\nX-Mailer: My-Mail\r\n\r\n" % (senddate, fromaddr, toaddr, subject)
msg='''
Pokazal sie Nexus na
'''+url
server.sendmail(fromaddr, toaddr, m+msg)
server.quit()

def getTextFromURL(url):
r=urllib2.urlopen(url)
text = ""
for line in r.readlines():
text = text + line +" "
return text

url = "http://i-sklep.com.pl/?f=&a=sklep&k=0&q=nexus+4&x=-1026&y=-123"
url2 = "http://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe/lg-google-nexus-4-e960.bhtml"

text = getTextFromURL(url)

if text.find("LG Nexus 4")!=-1:
sendEMail(FROM, PWD, FROM, TO, url)

text = getTextFromURL(url2)

if text.find("Przepraszamy, strona o produkcie")==-1:
sendEMail(FROM, PWD, FROM, TO, url2)
Załóżmy, że wylądował jako /home/pi/checkNexus.py, wtedy odpalamy crontaba przy pomocy:

sudo crontab -e
I dopisujemy doń linię:

*/15 * * * * python /home/pi/checkNexus.py
Aha, w samym skrypcie dobrze by było wpisać swój własny adres e-mail w FROM i TO oraz swoje hasło do GMAILa ;-)

Od teraz co 15 minut nasze urządzenie sprawdzi 2 podejrzane sklepy (w 1 jeszcze przed chwilą mieli 3 ;-)) i w razie coś znajdzie to wyśle maila na adres z TO :-)


Podobne postybeta
Jak się dowiedziałem o tym, że w Polsce rusza Google Play Movies ;-)
Jak nie zapomnieć kupić biletu miesięcznego ;-)
Jak nie zapomnieć kupić biletu miesięcznego - revised ;-)
Airly + Python + Oczyszczacz Powietrza = lepsze oddychanie ;-)
Monitorujemy cenę IntelliJ'a ;-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz