niedziela, października 25, 2015

Dodajmy 3 klasy do SDK Java'y ;-)

Jak tak przez wiele lat piszę w Java'ie to stwierdzam, że jest kilka klas których dodanie do Java'y uczyniłoby ją zdecydowanie przyjaźniejszym językiem.
Mogę oddać ich implementację ;-)

Są to:
Wrapper<T>, Pair<T1,T2>, Triplet<T1,T2,T3>.

Tutaj przykładowe implementacjie Wrapper'a i Pair.


pubic class Wrapper<T> {
   private T object;
   public Wrapper() { }
   public Wrapper(T obj) { set(obj); }
   public void set(T obj) { this.object = obj; }
   public T get() { return this.object; }
}public class Pair<T1,T2> {
   private T1 o1;
   private T2 o2;
   public Pair() { }
   public Pair(T1 o1, T2 o2) { setFirst(o1); setSecond(o2); }
   public void setFirst(T1 o1) { this.o1=o1; }
   public void setSecond(T2 o2) { this.o2=o2; }
   public T1 getFirst() { return this.o1; }
   public T2 getSecond() { return this.o2; }
}


Przydałyby się jeszcze dla Pair i Triplet wersje niemutowalne.

Oracle, dodaj to do java.util, albo java.lang w Java 9 ;-)


Podobne postybeta
wait() i notify()/notifyAll() - najbardziej nierozumiane metody klasy Object ;-)
Sztuczki tropiciela błędów, part 4
Niecne wykorzystanie refleksji... czyli jak poszukać tekstu w drzewie obiektów? ;-)
Potfór ;-) czyli generator z yield w Java'ie
C++

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz