środa, maja 17, 2006

11. Nie będziesz używał komunikatorów innych...

Właściciel sieci Gadu-Gadu postanowił zaostrzyć regulamin korzystanie z serwisu Gadu-Gadu.
Punkt 11 regulaminu ma teraz brzmienie [podkreślenie moje]:

"Korzystanie z usług komunikatora Gadu-Gadu (w szczególności komunikacja z innymi Użytkownikami komunikatora Gadu-Gadu) jest możliwe wyłącznie za pomocą rozpowszechnianego przez Operatora oprogramowania służącego do korzystania z tych usług, dostępnego na stronie internetowej http://www.gadu-gadu.pl, którego dotyczy Licencja w wersji tego oprogramowania udostępnianej przez Operatora bez jakichkolwiek modyfikacji dokonywanych przez inne osoby. Korzystanie przez Użytkownika z usług komunikatora Gadu-Gadu oraz komunikacja z innymi Użytkownikami komunikatora Gadu-Gadu za pomocą innych programów, w szczególności służących do świadczenia przez inne podmioty innych usług internetowych, w tym usług komunikatorów internetowych stanowi naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. W celu wyjaśnienia wątpliwości Operator zastrzega, że użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z usług komunikatora Gadu-Gadu w celu komunikowania się poprzez komunikator Gadu-Gadu z użytkownikami innego komunikatora internetowego, ani też nie jest uprawniony do korzystania z tych usług w taki sposób, że będąc jednocześnie użytkownikiem innego komunikatora internetowego będzie korzystał z usług komunikatora Gadu-Gadu poprzez swój Numer Użytkownika komunikatora Gadu-Gadu w celu komunikacji z innymi Użytkownikami komunikatora Gadu-Gadu realizowanej w ramach infrastruktury, w tym oprogramowania takiego innego komunikatora tj. poprzez korzystanie z oprogramowania innego komunikatora. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator nie jest stroną jakichkolwiek umów bądź porozumień z operatorami innych komunikatorów internetowych, na podstawie których tacy operatorzy byliby uprawnieni do udostępniania swoim użytkownikom funkcjonalności swoich komunikatorów naruszającej zakaz opisany w niniejszym pkt 11, zaś ewentualne faktyczne udostępnianie przez takich operatorów bez zgody Operatora wymienionej funkcjonalności użytkownikom ich usług nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za naruszenie niniejszego Regulaminu."

W regulaminie mowa o zakazie korzystania z komunikatora przy użyciu klientów z modyfikacjami dokonanymi przez inne osoby. Zastanawiam się czy PowerGG się pod to wpisuje. Samo PowerGG nie modyfikuje w żaden sposób Gadu-Gadu, wchodzi między Gadu-Gadu a system operacyjny. Jeżeli dochodzi do modyfikacji to tylko w trakcie działania, sam program nie jest w żaden sposób modyfikowany na dysku, a jedynie w pamięci. Faktem jest, że PowerProject rozprowadzany był z programem, który dokonywał modyfikacji pliku gg.exe w taki sposób by zamordować w nim możliwość wyświetlania reklam, zaznaczyć jednak trzeba, że już samo użycie takiego zmodyfikowanego programu było naruszeniem praw autorskich właścicieli Gadu-Gadu. Mała szansa by komuś udało się dowieść, że modyfikacji tych dokonywał w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania programu.
Wracając jednak do legalności użycia PowerGG w świetle nowego punktu regulaminu, problem jest chyba istotniejszy.
Jeżeli operator Gadu-Gadu uzna, za łamanie regulaminu używanie Gadu-Gadu zmodyfikowanego przez PowerGG to problem ten dotknie nie tylko zwykłych użytkowników, którzy chcą sobie np. sprawdzić jakie IP mają ludzie z ich listy na GG (dzięki Inwigilatorowi), ale również w osoby słabowidzące, które używają Gadu-Gadu zmodyfikowanego przy pomocy PowerGG do używania Gadacza, dzięki któremu mają choć trochę ułatwioną pracę z komputerem.
Jeżeli takie osoby zostaną ukarane poprzez odebranie numerka to będzie to, nie bójmy się tego słowa prawdziwe świństwo ze strony operatora Gadu-Gadu.
Jeżeli kara dopadnie takich jak ja, którzy używają innych komunikatorów to inna sprawa, w końcu nikt mi nie każe korzystać z sieci Gadu-Gadu.

Rozumiem, że operator Gadu-Gadu nie prowadzi organizacji charytatywnej, że utrzymanie serwerów kosztuje, a celem firmy jest przynoszenie zysków. Dlatego nie protestuje przeciwko temu punktowi, jednak jeżeli uderzy on w osoby, które używają zmodyfikowanych klientów bo muszą to.... nie będzie ładnie.

Na pocieszenie mogę napisać, że operator Gadu-Gadu będzie miał raczej pewne problemy techniczne z wykryciem innych klientów niż oryginalny. Jedyne co mi przychodzi do głowy to porównywanie logów z adserwerów z tymi z serwerów komunikatora.


Podobne postybeta
Refleksja nad punktem 11
Półsprawny Gadacz....
Gadające Gadu-Gadu
Niezawodność
Nowy Gadacz v0.7 - gadać czy nie gadać? ;-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz